آستان مقدس عبدالعظیم حسنی علیه السلام

astan-e-moghadas-hazrat-e-abdolazim

 

حضرت آیت الله محمدی ری شهری / تولیت محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام
جناب آقای حاج عباس سلیمی /معاونت محترم فرهنگی و امور زائران آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

دیدگاه ها