سازمان تبلیغات اسلامی

ido

 

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی/ ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین روحانی نژاد / معاون محترم فرهنگی و تبلیغ
حجت الاسلام والمسلمین اسکندری / مدیر کل محترم اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین نجاریان زاده / معاون محترم فرهنگی اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی

دیدگاه ها