دیدار رئیس و معاون اجرایی ستاد مرکزی اعتکاف قم با فرمانده و معاونت های محترم نیروی انتظامی قم

به گزارش معاونت اجرایی ستاد مرکزی اعتکاف قم در دیدار رئیس و معاون اجرایی ستاد مرکزی اعتکاف قم با فرمانده و معاونت های محترم نیروی انتظامی قم جهت هماهنگیهای ترافیکی و امنیتی ایام البیض فرمانده محترم نیوی انتظامی گفتند:جهت هر چه با شکوه برگزار شدن امر معنوی اعتکاف قم نیروی انتظامی توان شایسته ای در تراز استان قم بکار خواهد بست و در امر ترافیک در ایام اعتکاف بخصوص در آغاز مراسم اعتکاف در مساجد و اطراف ان و در پایان مراسم و لحظات خروج معتکفین سعی وافر جهت تسهیل تردد تمهید خواهد نمود.

421331777_123505

421204224_128532

دیدگاه ها