حضور ارزشمند دکتر سید محسن میر باقری در غرفه ستاد و جشنواره اعتکاف

حضور ارزشمند دکتر سید محسن میر باقری در غرفه ستاد و جشنواره اعتکاف در  بیست چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآنphoto_2016-06-14_10-20-34

ایشان در این دیدار فرمودند که در اسلام رهبانیت وجود ندارد یعنی ترک دنیا و ترک شئون دنیا ولی به صورت مقطعی خدا می پسندد که گاهی انسان دنیا و یا بخشی شئون دنیا را رها کند . مثل حج که انسان کارو غیره را رها کند و چند ماه سفر عبادی داشته باشد .اعتکاف هم همین گونه است .موقتا انسان از شئون دنیا فاصله بگیرد .مثلا یک دهه ی آخر رمضان را پیامبر صل الله و آله وسلم در مسجد معتکف می شدند .خب این یک شبه رهبانیت است اما به صورت موقت. گویا خدا این را دوست دارد و این را به صورت یک نظام عبادی هم درآورده است .که مردم گاه گاهی از برخی از شئون دنیاشان دست بکشندو بروند با خدا راز و نیاز کنند .شاید نکته مهم اعتکاف دست بریدن از دنیا و خلوت با پروردگار باشد .

ایشان در باره ترویج قرآن فرمودند :این مسئله نیاز مند یک طرح های بزرگ  ملی است که فرهنگ روجوع به قرآن و فرهنگ انس با قرآن شکل بگیرد. در این زمینه باید تلاش بشود هزینه بشود تشویق بشود و تبلیغات بشود .و این نمایشگاه خودش یک قدمی است.و این اهمیت قران باید به چشم مردم بیاید. photo_2016-06-14_10-17-02 photo_2016-06-14_10-19-20photo_2016-06-14_10-47-57

دیدگاه ها