دسته: آیت الله جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی

  شما معتکفان مخصوصاً جوانها همّتتان بلند باشد خدای سبحان در انجاز وعده در قضای حاجت فرقی بین قلیل و کثیر نمی‌گذارد از یک سو, از طرفی ما پرورده اهل...

آیت الله جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی

  اعتکاف از مهم‌ترین فرصت‌هایی است که از سوی خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها بوجود آمده و همگان باید از این فرصت کم‌نظیر برای قرب الی‌الله استفاده کنند.