دسته: آیت الله حسینی بوشهری

آیت الله حسینی بوشهری

آیت الله حسینی بوشهری

  دشمنان هجمه‌های فرهنگی و اعتقادی فراوانی را علیه اسلام و تشیع به راه انداخته‌اند که اعتکاف فرصتی برای مقابله با آنها محسوب می شود.