دسته: آیت الله سبحانی

آیت الله سبحانی

آیت الله سبحانی

  کشوری که جوانانش متحول شده و معنویت آنها افزایش یابد، به آبادانی این کشور امیدوار خواهند بود، خوشبختانه در ایران معنویات و ابعاد دینی جوانان محفوظ و استقبال گسترده...

آیت الله سبحانی

آیت الله سبحانی

  معتکفان در سه روز اعتکاف باید فقط به راز و نیاز با خداوند بپردازند و از دنیا و مسایل دنیوی پرهیز کنند، اعتکاف به نماز و دعا خواندن خلاصه...

آیت الله سبحانی

آیت الله سبحانی

  پیامبر اکرم(ص) هر سال در ایام اعتکاف ۱۰ روز معتکف می شدند و خود را از انسانها جدا کرده و به راز و نیاز با خداوند می پرداختند.

آیت الله سبحانی

آیت الله سبحانی

  اعتکاف را نباید به ماه رجب خلاصه کنیم و در ماه های شعبان و رمضان هم باید مراسم باشکوه اعتکاف برگزار شود.