دسته: آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله صافی گلپایگانی

  اعتکاف یعنی اینکه انسان بتواند خود را در مقابل غرایز حفظ کند؛ هنر یعنی بازداشتن نفس.

آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله صافی گلپایگانی

  برنامه اعتکاف از برنامه‌های بزرگ الهی، عبادی و تربیتی اخلاقی اسلام است که برکات و آثار فراگیری دارد و همچنین اعتکاف برنامه‌‌ای انسان‌ساز است که در جامعه ایجاد تحول...