دسته: آیت الله مکارم شیرازی

اعتکاف نباید در همین حدی که اکنون هست متوقف شود

اعتکاف نباید در همین حدی که اکنون هست متوقف شود

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه در نماز جمعه همه اقشار جامعه حضور دارند، ولی در اعتکاف بیشتر جوانان حضور دارند که بر اهمیت آن می‌افزاید، افزودند: اعتکاف...

آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی

  در میان عبادات «اعتکاف» ویژگی خاصی دارد و از جهاتی شبیه مراسم حج و احرام است که انسان را به جهاتی مملو از روحانیت و معنویت سوق می دهد....

آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی

  در دنیای پرغوغای مادّی، که جاذبه ها به سوی مادیت است، بر قلب و روح انسان زنگار می نشیند، زنگاری از غفلت و دوری از خدا که اگر با...