دسته: آیت الله نوری همدانی

آیت الله نوری همدانی

آیت الله نوری همدانی

  اعتکاف برای ساختن انسان‌هاست و کسانی که در راه خودسازی بیش از پیش زحمت بکشند به کمال می‌رسند.

آیت الله نوری همدانی

آیت الله نوری همدانی

  اعتکاف زمینه مناسبی برای پرداختن به همه جوانب دینی و اعتقادی است. اسلام دین جامع الشرایط و پاسخگوی همه نیازهای بشری است و اعتکاف به عنوان اجتماع بزرگ اسلامی...