دسته: حجت السلام والمسلمین فاطمی نیا

حجت السلام فاطمی نیا

حجت السلام فاطمی نیا

  ما عادت کرده‌ایم همه چیز را برای ثوابش انجام دهیم. استادی داشتم که می‌گفت: شما برای فهمیدن بخوانید، ثواب به پای خودش می‌آید. این بد شده که ما این...