دسته: حجت السلام والمسلمین صدیقی

حجت السلام والمسلمین صدیقی

حجت السلام والمسلمین صدیقی

  امروز اعتکاف، هم به جای حج است برای کسانی که نمی‌توانند به حج بروند و هم به جای جبهه است برای مجاهدان و رزمندگانی که می‌خواستند به خدا برسند...