دسته: محصولات

نرم افزار جامع اعتکاف

نرم افزار جامع اعتکاف

نرم افزار جامع اعتکاف برای تهیه این محصول میتوانید با دبیر خانه جشنواره اعتکاف تماس حاصل فرمایید. آدرس دبیرخانه :

  • – قم ، بلوار ۴۵ متری شهید صدوقی، کوچه...

آئینه زار اعتکاف

آئینه زار اعتکاف

کتاب آئینه زار اعتکاف ، کتاب عکس دومین جشنواره بین المللی فرهنگی علمی اعتکاف برای تهیه این محصول میتوانید با دبیر خانه جشنواره اعتکاف تماس حاصل فرمایید. آدرس دبیرخانه :...

بر ساحل سجود

بر ساحل سجود

کتاب بر ساحل سجود،منتخب سومین جشنواره بین المللی علمی فرهنگی اعتکافبرای تهیه این محصول میتوانید با دبیر خانه جشنواره اعتکاف تماس حاصل فرمایید آدرس دبیرخانه :

  • – قم ،...

کتاب بربال قنوت

کتاب بربال قنوت

کتاب بربال قنوت ،برگزیده ای از آثار شرکت کننده در اولین جشنواره بین المللی اعتکاف برای تهیه این محصول میتوانید با دبیر خانه جشنواره تماس حاصل فرمایید آدرس دبیرخانه :...