اهداف برگزاری جشنواره علمی فرهنگی اعتکاف:

  • دمیدن روح معنویت در اقشار فرهنگی هنری جامعه
  • ماندگاری فرهنگ غنی اعتکاف با استفاده از ابزار هنر
  • گسترش میراث کمی و کیفی اعتکاف
  • تعمیق معنویت در جامعه
  • امتداد سنت ناب اسلامی اعتکاف و ترویج آن در جامعه
  • اعتلای روحیه و فرهنگ دینی – تربیتی به‌وسیله اعتکاف
  • آسیب زدایی از سنت محمدی...

    اطلاعات بیشتر
درباره ما
جشنواره های گذشته
آخرین خبرها